Marta Dapena-Baron

Marta Dapena-Baron (مارتا داپنا-بارون) استراتژیست بازاریابی و مدیر شرکت The Big Picture Partners LLC است. مارتا استراتژی های بازاریابی را به مدیران شرکت های بزرگی در آمریکا، اروپا و آسیا، از جمله شرکت های Johnson & Johnson، جنرال الکتریک GE و Ecolab آموزش داده است و به عنوان استعداد درخشان و دستیار استاد در دانشکده تجارت جانسون در دانشگاه کرنل و در دانشکده تجارت راس در دانشگاه میشیگان تدریس می کند.

مارتا با مشتریان خود کار می کند تا توانایی تجاری تیم های خود را بالا ببرد و تلاش های استراتژیک و اجرایی آنها را متمرکز و همسو کند. مارتا Big Picture Simulation، شبیه ساز سیستم-دینامیک را برای روشن کردن مفاهیم کلیدی استراتژی و بازاریابی و کاربرد آن ها در دنیای واقعی، توسعه داده است. او همچنین یکی از نویسندگان کتاب مدیریت بازاریابی: تصویر بزرگ (Marketing Management: The Big Picture) است.

دوره های آموزشی من