Gregor Pichler

Gregor Pichler بیش از هشت سال تجربه در زمینه توسعه iOS دارد. وی با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم کاربردی هاگنبرگ فارغ التحصیل شد و چندین پروژه برای یک آژانس معروف در لندن، iOS Project Lead انجام داد. او روی پروژه های مختلفی از یک برنامه جذب نیروی انسانی تا یک برنامه مبتنی بر GPS برای خلبانان هلی کوپتر کار کرده است. او به همراه چهار همکار دیگرش، بنیانگذار استارتاپ شخصی خود به نام Butleroy بودند، برنامه ای که تقویم و لیست کارهای شما را با کارایی بیشتری مدیریت می کند.

دوره های آموزشی من