Eric Wing

Eric Wing (اریک وینگ) مدیر خدمات BIM در شرکتهای C&S است. وی سخنران محبوب رویدادهای سراسر کشور است و در بسیاری از موضوعات مرتبط با BIM صحبت می کند.

اریک چندین کتاب تألیف کرده است. وی از زمان طراحی BIM و 3D در صنعت معماری ، مهندسی و ساخت و ساز پیشرو بوده و در زمینه هماهنگی ، آموزش و توسعه کادر فنی BIM ، همراه با کاربرد روزانه این ابزارها در پروژه های چند رشته ای ، مهارت دارد.

اریک در حال حاضر استاد کمکی در دانشگاه سیراکیوز است و در دانشکده معماری و دانشکده مهندسی BIM و BIM پیشرفته تدریس می کند. اریک همچنین دوره هایی را در انستیتوی فناوری روچستر و دانشگاه کلارکسون تدریس کرده است.

دوره های آموزشی من