Casey Ayers

Casey Ayers (کیسی آیرس) در پروژه های پیشرو، تجزیه و تحلیل چالش ها و طراحی راه حل در بسیاری از زمینه ها از جمله مراقبت های بهداشتی، رسانه های دیجیتال، توسعه برنامه های تلفن همراه و آموزش تجربه دارد. او همیشه به دنبال دانش جدید است و دوست دارد آنچه را که در این راه می آموزد با دیگران به اشتراک بگذارد. برای پرسش از مشاغل گفتاری یا فرصت های مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره سایر مشاغل وی ، به https://CaseyAyers.com مراجعه کنید.

دوره های آموزشی من