Tommy van Schaik

Tommy van Schaik (تامی ون شیک) در هلند متولد و بزرگ شد. او در همان اوایل فهمید که زیستگاه طبیعی وی بین تجارت و فناوری اطلاعات است. وی پس از فارغ التحصیلی و دریافت لیسانس خود در زمینه تجارت و فناوری اطلاعات و فوق لیسانس خود در مدیریت فرآیند تجارت و فناوری اطلاعات، بیشتر کار خود را در وزارت دفاع هلند انجام داده است. وی در آنجا بر مدیریت پروژه، حاکمیت فناوری اطلاعات، فرایندهای تجاری، معماری فناوری اطلاعات، مهندسی نیاز و قوانین تجاری تمرکز داشت. پس از یک ماجراجویی زیبا در ایالات متحده، تامی اکنون به هلند بازگشته و در آنجا به عنوان مدیر پروژه برای دولت هلند استخدام شده است.

دوره های آموزشی من