Stacia Misner Varga

Stacia Misner Varga یک مشاور، مربی، نویسنده و مدیر بازرسی داده است. حرفه وی بیش از 25 سال با تمرکز بر بهبود شیوه های کسب و کار از طریق فن آوری ادامه دارد. از سال 2000 ، او خدمات مشاوره و آموزش فن آوری های هوش تجاری مایکروسافت را ارائه می دهد. علاوه بر این، وی نویسنده و مؤلف بسیاری از کتابها است که اجزای مختلف پایگاه داده Microsoft SQL Server و بستر هوش تجاری را پوشش می دهد و مقالات برجسته ای را برای SQL Server Magazine و TechNet Magazine نوشته است. Stacia سخنران اجلاس PASS، کنفرانسهای IT / Dev Connections و رویدادهای مختلف SQL Saturday و Microsoft در سراسر جهان است.

دوره های آموزشی من