Russ Thomas

Russ Thomas در حال حاضر مدیر IT در بخش مالی دنور کلرادو است و از سال 1997 در مایکروسافت بر توسعه پایگاه داده، مدل سازی، مدیریت و BI تمرکز کرده است. راس یک مربی پرشور و داوطلب جامعه SQL است که به طور مرتب در رویدادهای PASS SQL و گروه های کاربری محلی در ایالات متحده شرکت می کند.

دوره های آموزشی من