Roland Guijt

Roland Guijt مهندس MVP مایکروسافت است که از کنجکاوی مداوم پیرامون تکنیک های جدید در توسعه نرم افزار برخوردار است. تمرکز او بر روی همه چیز، از NET. گرفته تا فن آوری های مرورگر است. وی به عنوان یک مربی طولانی مدت، دوره های زیادی را در این زمینه هدایت کرده و در کنفرانس های بین المللی درباره آن ها صحبت کرده است. او همچنین برای ارائه کارگاه های خود-توسعه یافته به دور دنیا سفر می کند. کلمه ای که وقتی به توسعه نرم افزار فکر می کند به ذهنش خطور می کند، اشتیاق است! رولاند به همراه همسر و دو پسرش در هلند زندگی می کند.

دوره های آموزشی من