Rick Bodnar متخصص فناوری اطلاعات با بیش از 24 سال سابقه در زمینه فناوری است. در آن زمان، او سمت های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات را بر عهده داشته است. علاوه بر این، او یک مربی کمکی برای مؤسسات آموزش عالی مانند دانشگاه ایالتی کنت، دانشگاه ایالتی پن و دانشگاه مونت یونیون بوده است. تمرکز او روی فناوری شبکه است. فناوری هایی کهRick Bodnar در آن ها تبحر دارد، شامل شبکه های TCP / IP، مسیریابی IP، تونل سازی VPN و DNS است. او بیش از 15 سال با Wireshark کار کرده است.

دوره های آموزشی من