Peter High رئیس شرکت Metis Strategy (شرکت ارائه استراتژی فناوری اطلاعات) است.

وی همچنین نویسنده کتاب های متعددی از جمله پیاده سازی استراتژی فناوری اطلاعات در سطح جهانی است: چگونه فناوری اطلاعات می تواند باعث ایجاد نوآوری سازمانی شود (Wiley Press / Jossey-Bass، September 2014). علاوه بر این ، پیتر یک پادکست به نام The Forum on World Class IT را ارائه می دهد ، که در آن با مدیران عامل، CIO ها و دانشگاهیان در مورد ایده های حول اصول IT جهانی، از جمله افراد ، زیرساخت ها ، مدیریت پروژه و نمونه کارها ، IT و مشاغل تجاری ، مصاحبه می کند.

دوره های آموزشی من