Michael Ricks

Michael Ricks (مایکل ریکس) یک انیماتور، هنرمند VFX و یک فیلمساز مستقل است. او بیش از 15 سال است که فیلم می سازد و جلوه های بصری برای فیلم های Indie ایجاد می کند. مایکل با کشف Unreal Engine 4، تحت تأثیر موتور رندر واقع بینانه آن قرار گرفت. در گذشته، برای ارائه هر فریم از یک انیمیشن، اگر نه روزها، حداقل ساعت ها طول می کشید و تکمیل یک فیلم کامل برای یک هنرمند مستقل غیرممکن بود، اما Unreal Engine 4 زمینه بازی را مساوی کرده و این داستان نویس را قادر ساخته است تا با مهارت انیمیشن خود چشم انداز خود را ایجاد کند. دیگر به دلیل محدودیت های فناوری جلوی شما را نخواهند گرفت – در این سفر سرگرم کننده و خلاقانه رضایت بخش مایکل باشید تا اکنون مجموعه جالب UE4 را کشف کنید!

دوره های آموزشی من