Matthew Warren

Matthew Warren (متیو وارن) مدیر BIM در BSA LifeStructures ، یک شرکت معماری، مهندسی، طراحی داخلی و برنامه ریزی شناخته شده در سطح ملی است. وی با سابقه طراحی مکانیکی و همچنین تجربه بیش از 17 سال کارشناسی BIM، علاقه زیادی به ایجاد استانداردها و بهبود گردش کار در شرکت برای خدمات بهتر به مشتریان دارد. متیو معتقد است که می تواند راه های جدیدی برای استفاده از داده ها و فناوری به منظور ایجاد یک محیط بهتر ساخته شده پیدا کند. متیو بر آموزش دیگران برای استفاده از همه ابزارهای موجود به منظور بهبود همکاری بین دفتر، متمرکز است.

دوره های آموزشی من