Matt Harrison

Matt Harrison (مت هریسون) از سال 2000 تاکنون با پایتون سروکار دارد. او موسسه MetaSnake، که شرکتی برای مشاوره و آموزش پایتون و علم داده است را اداره می‌کند. او قبلا در زمینه‌های جستجو، مدیریت و آزمایش ساخت، هوش تجاری و ذخیره‌سازی کار کرده است. همچنین، در همایش‌هایی مانند Strata ، SciPy ، SCALE ، PyCON و OSCON و همچنین کنفرانس‌های محلی کاربران، آموزش‌هایی را ارائه و تدریس کرده است. او در “hairysun.com” وبلاگ می‌نویسد و گه‌گاه اطلاعات مفیدی درباره پایتون را در “__ mharrison__” توییت می‌کند.

دوره‌های آموزشی من