Malcolm Shore

Malcolm Shore متخصص امنیت سایبری بوده که 10 سال سابقه مدیریت GCSB نیوزلند را بر عهده داشته است.

دکتر شور مسئول اصلی امنیت در شرکت شبکه ملی پهنای باند استرالیا و مدیر آموزش و روابط عمومی انجمن امنیت اطلاعات استرالیا بود. وی در حال حاضر مدیر فنی در BAE Systems Applied Intelligence و مدرس در زمینه های پزشکی قانونی، جنگ اطلاعات ، مدیریت امنیت و رمزنگاری کاربردی است. وی دکترای امنیت اطلاعات دارد.

دوره های آموزشی من