Jim Rogers

Jim Rogers (جیم راجرز) بیش از 25 سال تجربه در زمینه هایی از جمله مدیریت پروژه های ساختمانی، روابط کار، ایمنی شغلی، و آموزش و آموزش بهداشت دارد. وی مهارت ها و تخصص خود را از طریق یک مسیر شغلی منحصر به فرد که بسیاری از فرصت های غیر سنتی فراگیری و پیشرفت را در اختیار وی قرار داده، توسعه داده است. جیم دارای سمت های مدیریت ارشد در صنعت، سمت های مدیر و مشاور ارشد در انجمن های صنفی صنعت، و سمت های هیئت علمی و مدیر در دانشکده های مهندسی فولتون در دانشگاه ایالتی آریزونا (ASU) بوده است. وی مرکز موسسه آموزش OSHA را در ASU تأسیس کرد و بسیاری از دوره های این مرکز را در زمینه ساخت و ساز و صنایع عمومی تولید و ارائه کرد. منافع جیم معطوف به ادامه تحصیل برای متخصص مدیریت ساخت و ساز و ادغام ایمنی ، بهره وری و کیفیت در نیروی کار است.

دوره های آموزشی من