Jason Mulero

Jason Mulero (جیسون مولرو) مدیر یادگیری و توسعه (L&D) در ServiceTitan است.

جیسون یک متخصص L&D است و به دلیل ارائه راه حل های نوآورانه یادگیری، که فرهنگ شرکت ها را شکل می دهد و رشد حرفه ای آن ها را فراهم می کند، شناخته می شود. تجربه 14+ ساله وی، که شامل خدمات اجتماعی، تحصیلات عالی، آموزش عمومی و مراقبت های بهداشتی است، توانایی او را در امر آموزش به همه افراد با استفاده از یک رویکرد شخصی و متفکرانه برای افزایش تعامل و همدلی، نشان می دهد. جیسون از توانایی خود در تعریف استراتژی های یادگیری شرکتی و استفاده از فناوری های پیشرفته برای توسعه تیم های با عملکرد بالا، استفاده می کند.

دوره های آموزشی من