Gordon Luckett

گوردون لاکت نویسنده بسیاری از دوره های رسمی Infrastucture Map Server و AutoCAD Map 3D شرکت اتودسک است. گوردون با بسیاری از سطوح دولتی کار می کند و با استفاده از محصولات Autodesk سیستم های مختلف را با هم ادغام می کند. Oracle Spatial و Microsoft SQL Server Spatial بخشی از تخصص های گوردون هستند که به ویژه از آن ها، هنگامی که سیستم های نرم افزاری با Autodesk و محصولات منبع باز GIS ترکیب شوند، بهره می برد.

دوره های آموزشی من