George Maestri

George Maestri کارگردان و تهیه کننده انیمیشن است. از مشتریان وی می توان به دیزنی (Disney) و کمدی مرکزی (Comedy Central) اشاره کرد.

جورج تعدادی کتاب در زمینه انیمیشن شخصیت های سه بعدی نوشته است، از جمله این کتاب ها می توان انیمیشن شخصیت های دیجیتال (New Riders) و مایا در یک نگاه (Sybex Books) را نام برد. از اعتبارات وی می توان به کار در استودیوهای دیگری مانند Nickelodeon ، Disney ، Warner Brothers و Comedy Central اشاره کرد.

دوره های آموزشی من