Emmanuel Henri

“امانوئل هنری” یک توسعه دهنده فول استک (full-stack developer) است و همچنین دارای 20 سال تجربه در زمینه برنامه نویسی، فناوری و طراحی است.

امانوئل مسئول انجام پروژه های تحت وب و موبایل سمت کلاینت را بر عهده داشته است. در این پروژه ها از ابزارهای JIRA / Atlassian، روش های چابک و زبان ها و چارچوب هایی مانند React ،Angular ،Node ،Meteor ،GraphQL ،JavaScript ،Swift ،HTML ،CSS (Sass) ،MongoDB و MySQL استفاده شده است. او همچنین با استفاده از ابزارهایی مانند Unreal ، ZBrush ، Maya و چندین ابزار دیگر در دنیای بازی های سه بعدی نیز کار کرده است. او علاقه زیادی به ایجاد برنامه ها و بازی هایی دارد که از آخرین فن آوری ها در ابزارها، چارچوب ها و زبان های فوق الذکر استفاده می کنند.

دوره های آموزشی من