Emma Bostian

Emma Bostian (اما بوستیان) مهندس نرم افزار مستقر در کارلسروهه، آلمان است.

او کار خود را به عنوان یک مهندس نرم افزار در IBM در آستین ، تگزاس آغاز کرد و سه سال بعد به خارج از کشور نقل مکان کرد. وی در حال حاضر بر روی سیستم های طراحی ساختمان با React تمرکز دارد. وی یک پروژه منبع باز با نام Coding Coach ، یک بستر رایگان را با هدف اتصال توسعه دهندگان و مربیان نرم افزار در سراسر جهان تأسیس و مدیریت می کند. اما یک قهرمان از Ladybug Podcast و میزبان برنامه های JSParty است و در Stack Overflow ، Frontend Masters و Egghead.io تدریس می کند.

دوره های آموزشی من