دن متخصص معماری داده، تجزیه و تحلیل، داده کاوی، مدلسازی داده ها، بیگ دیتا و محاسبات ابری است. علاوه بر این، او دارای مدرک PhD در زمینه ژنتیک، بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسباتی است. وی بطور معمول با Spark, Oracle, NoSQL, MongoDB, Redis, R و Python کار می کند.دن مقالات زیادی راجع به cloud computing, big data, Hadoop و security نوشته است.

دوره های آموزشی من