Dan Gookin

Dan Gookin (دن گوكین) نویسنده بیش از 120 عنوان است. او بیش از 20 سال است که در مورد فناوری می نویسد.

دن عشق خود به نوشتن را با ابزار جادویی خود ترکیب کرده و کتاب هایی آموزنده و سرگرم کننده می سازد که به هیچ وجه خسته کننده نیستند. از آنجا که 120 عنوان وی 12 میلیون نسخه در دست چاپ دارد که به بیش از 30 زبان ترجمه شده است، دن می تواند تأیید کند که روش او کاملا موثر است.

شاید معروف ترین عنوان او DOS For Dummies باشد که در سال 1991 منتشر شد. این کتاب عنوان پرفروش ترین های شماره 1 نیویورک تایمز در هفته (هر چند به عنوان مرجع ، می توانست در لیست پرفروش ترین NYT ذکر نشده باشد) را بدست آورد. از آن کتاب به بعد کل کتاب های For Dummies بوجود آمد، که تا امروز یک پدیده انتشاراتی است.

دوره های آموزشی من