Cris Ippolite

Cris Ippolite متخصص FileMaker Excellence و بنیانگذار iSolutions است.

کریس یک توسعه دهنده رسمی FileMaker در تمام نسخه ها، و همچنین یک مربی حرفه ای FileMaker و یکی از 70 عضو اتحادیه تجاری FileMaker در سطح جهان است. او از مهارت FileMaker خود در کار با iSolutions ، یک شرکت مشاوره FileMaker مستقر در لس آنجلس استفاده می کند. کریس همچنین در شورای FBA Partner به عنوان مشاور FileMaker ، Inc فعالیت می کند. وی همچنین سخنران چندین کنفرانس فناوری بوده است، از جمله کنفرانس توسعه دهنده FileMaker ، که بیش از 40 بار به عنوان سخنران حضور داشته است. کریس مسیر آموزش صدور گواهینامه FileMaker را در کنفرانس توسعه دهندگان FileMaker مدیریت کرده و به دلیل تلاش های آموزشی خود سه بار در سال 2014 ، 2016 و دوباره در سال 2018 جایزه ای را از آن خود کرده است.

دوره های آموزشی من