Craig Runde

کریگ راندی مدیر سابق انستیتوی مرکز آموزش پویایی درگیری و میانجیگری است.

در مؤسسه مرکز آموزش پویایی و میانجیگری درگیری، کریگ بر آموزش و تولید محصول در زمینه مدیریت درگیری، از جمله ابزار ارزیابی Conflict Dynamics Profile® و دوره های توسعه مهارت های میانجی گری و دوره های مداخله در محل کار نظارت میکرد. کریگ نویسنده چندین کتاب در زمینه مدیریت تعارض در محل کار است، از جمله Becoming a Conflict Competent Leader، Building Conflict Competent Teams، و Developing Your Conflict Competence from Wiley.

کریگ لیسانس خود را از دانشگاه هاروارد، MLL را از دانشگاه دنور و مدرک JD را از دانشگاه دوک دریافت کرد. او در کلرادو وکالت کرده است، و در دانشکده حقوق دانشگاه مینه سوتا و در دانشگاه ویک فارست سابقه تدریس دارد.

دوره های آموزشی من