Big Data LDN

Big Data LDN (لندن) کنفرانس و نمایشگاه رایگانی است که میزبان متخصصان برجسته تجزیه و تحلیل داده بوده و افراد شرکت کننده را با ابزارهایی که برای ارائه موثرترین استراتژی مبتنی بر داده خود نیاز دارند، آماده و تجهیز می کنند. نیازهای شغلی خود را با 130 فروشنده و مشاور برجسته فناوری در میان بگذارید، از صحبت های 150 سخنران خبره در 9 سالن كنفرانس فنی و مشاغل رهبری بهره مند شوید و با هزاران كارشناس داده دیگر ارتباط برقرار كنید.

دوره های آموزشی من