teacher

Ben Piper “بن پایپر” نویسنده “راهنمای مطالعه صدور گواهینامه سازمانی CCNP: پیاده‌سازی و بهره‌برداری از فن‌آوری‌های اصلی شبکه سیسکو” و “راهنمای مطالعه معماری راه حل‌های AWS” است. با مراجعه به وب سایت benpiper.com می‌توانید با بن تماس بگیرید.

دوره‌های آموزشی من