Axel Sirota

Axel Sirota (اکسل سیروتا) دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات با علاقه زیاد به یادگیری عمیق و عملیات یادگیری ماشین است. وی پس از تحقیق درباره احتمال، آمار و بهینه سازی یادگیری ماشین، در حال حاضر در JAMPP به عنوان مهندس تحقیق در زمینه یادگیری ماشین مشغول به کار است که از داده های مشتری برای پیش بینی دقیق در زمان واقعی پیشنهاد استفاده می کند.

دوره های آموزشی من