Adam Wilbert (آدام ویلبرت) متخصص تجسم داده است که به مشتریان خود کمک می کند اطلاعات بهتری از داده هایشان دریافت کنند.

آدام بعنوان مشاور و مربی بیش از 5 سال را صرف کمک به مشتریان دولتی، بنگاه های اقتصادی و غیرانتفاعی در استفاده کارآمد از Access و Excel کرده است. آدام علاوه بر اینکه کارگاه های Access و Excel را در سراسر ایالات متحده از طریق مشارکت با مرکز آموزش محیط زیست Northwest تشکیل داده است، پایگاه داده های Access را برای مدیران خدمات پارک ملی و دانشمندان سازمان زمین شناسی ایالات متحده ایجاد کرده است. رویدادهای آموزش چند روزه عمیق وی به نفع شرکت های خصوصی مانند بوئینگ و ورایزون، سازمان های غیردولتی و کارمندان دولت در آژانس هایی مانند آژانس حفاظت از محیط زیست، دفتر مدیریت سرزمین و سپاه مهندسان ارتش است.

دوره های آموزشی من