teacher

Aarthi Elumalai بنیانگذار DigiFisk است. آنها در DigiFisk قصد دارند برنامه نویسی را سرگرم کننده و تعاملی تر کنند. اگر از تئوری بی پایان خسته شده اید، پس به جای مناسبی آمده اید. با شروع دوره های سطح مبتدیان در هر زبان برنامه نویسی یا زمینه دیگری، آن ها شما را راهنمایی می کنند تا با تعدادی کلاس مبتنی بر پروژه در دنیای واقعی پیشرفت کنید و بتوانید در دنیای واقعی راحت تر پروژه های عملی انجام دهید. دوره های آموزشی آنها بسیار مفصل است و هیچ چیز را کنار نمی گذارند، بنابراین برنامه نویسان مبتدی و پیشرفته می توانند از هر دوره چیزهای زیادی یاد بگیرند. حتماً از سفر خود با دنیای جذاب برنامه نویسی با DigiFisk لذت می برید.

دوره های آموزشی من