نمایش 1–6 از 31 نتیجه

دوره آموزشی Packt – The Absolute Beginner’s Guide to Learning Unreal Engine 4

بدون امتیاز 0 رای
The Absolute Beginner's Guide to Learning Unreal Engine 4 یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که راهنمای…
3 ساعت و 37 دقیقه
0
رایگان!

دوره آموزشی Packt – Site Reliability Engineering on AWS

بدون امتیاز 0 رای
Site Reliability Engineering on AWS یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt publishing است که مهندسی قابلیت اطمینان سایت را…
4 ساعت و 41 دقیقه
0
رایگان!

دوره آموزشی Packt – Sauce Labs Masterclass: Advanced Test Automation

بدون امتیاز 0 رای
Sauce Labs Masterclass: Advanced Test Automation یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که اتوماسیون تست نرم افزار…
2 ساعت و 6 دقیقه
0
رایگان!

دوره آموزشی Packt – Regular Expressions in JavaScript – Master Course and Projects

بدون امتیاز 0 رای
Regular Expressions in JavaScript – Master Course and Projects یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که عبارات…
4 ساعت و 53 دقیقه
0
رایگان!

دوره آموزشی Packt – Real-Time Data Stream Processing in Azure

بدون امتیاز 0 رای
Real-Time Data Stream Processing in Azure یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که پردازش داده ها را…
1 ساعت و 14 دقیقه
0
رایگان!

دوره آموزشی Packt – Reactive Programming in Java Using RxJava 3.x: ReactiveX

بدون امتیاز 0 رای
Reactive Programming in Java Using RxJava 3.x: ReactiveX یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که برنامه نویسی…
5 ساعت و 27 دقیقه
0
رایگان!