نمایش دادن همه 4 نتیجه

دوره آموزشی PluralSight – AI Powered Web Search with Bing Search APIs, and More

بدون امتیاز 0 رای
AI Powered Web Search with Bing Search APIs, and More یکی از دوره‌های آموزشی از وب‌سایت PluralSight است که نحوه…
38 دقیقه
0
رایگان!

دوره آموزشی PluralSight – AI: Lessons Learned from the Front Line

بدون امتیاز 0 رای
AI: Lessons Learned from the Front Line یکی از دوره های آموزشی PluralSight است که نحوه استفاده از هوش مصنوعی…
29 دقیقه
0
رایگان!

دوره آموزشی PluralSight – AI-driven Retail for the 21st Century

بدون امتیاز 0 رای
AI-driven Retail for the 21st Century یکی از دوره های آموزشی PluralSight است که عملیات بازاریابی و زنجیره تأمین در…
23 دقیقه
0
رایگان!

دوره آموزشی PluralSight – A Deep-dive into Conversational AI using Azure Bot Service and Cognitive Services

بدون امتیاز 0 رای
A Deep-dive into Conversational AI using Azure Bot Service and Cognitive Services یکی از دوره های آموزشی PluralSight است که…
50 دقیقه
0
رایگان!